wyremontowane pomieszcenie z aparaturą do pracy dla studentów w Zabrzu

Katedra i Zakład Farmakologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

pomieszczenie medycyny doświadczalnej w Katowicach

Pomieszczenia Centrum Medycyny Doświadczalnej w Katowicach-Ligocie

sala pacjenta - centrum dydaktyki i symulacji medycznej w Katowicach

Nowoczesne sale dydaktyczne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

sala laboratoryjna w Katowicach

Sale laboratoryjne Katedry i Zakładu Biochemii Wydziału Lekarskiego w Katowicach