sala pacjenta - centrum dydaktyki i symulacji medycznej w Katowicach

Nowoczesne sale dydaktyczne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach