pomieszczenie medycyny doświadczalnej w Katowicach
sala laboratoryjna w Katowicach