Pomieszczenia Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach