logo systemu POLON

Komunikat systemu POL-on: Sprawozdawczość GUS – filmy instruktażowe

Komunikat systemu POL-on: Sprawozdawczość GUS – filmy instruktażowe

https://polon.nauka.gov.pl/polon/aktualnosci

Zachęcamy do zapoznania się z filmami instruktażowymi do procesu sprawozdania danych na potrzeby statystyki publicznej (GUS) w systemie POL-on.

https://www.youtube.com/watch?v=s1_hLkuexM4

Przypominamy również, że ostatecznym terminiem złożenia sprawozdań oraz Formularza danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji i statystyki międzynarodowej za rok 2017/2018 jest 15 lutego 2019 r.

Formularz danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji i statystyki międzynarodowej za rok 2017/2018 należy uzupełnić i przekazać do Ministerstwa w terminie do 15 lutego 2019 r., w tym:

  1. informacje o tytule zawodowym, stopniu doktora, stopniu doktora habilitowanego, uprawnieniach równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego lub tytule profesora albo równoważnym tytule zawodowym lub stopniu uzyskanym za granicą – art. 343 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  2. informacje o kompetencjach i doświadczeniu pozwalających na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów – w przypadku innych osób prowadzących zajęcia – art. 343 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Pomoc do wypełnienia formularza: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/sprawozdania_i_ankiety/dane_uzupelniajace/start

Czytaj dalej