Komunikat systemu POL-on: Sprawozdawczość GUS – filmy instruktażowe

Komunikat systemu POL-on: Sprawozdawczość GUS – filmy instruktażowe

https://polon.nauka.gov.pl/polon/aktualnosci

Zachęcamy do zapoznania się z filmami instruktażowymi do procesu sprawozdania danych na potrzeby statystyki publicznej (GUS) w systemie POL-on.

https://www.youtube.com/watch?v=s1_hLkuexM4

Przypominamy również, że ostatecznym terminiem złożenia sprawozdań oraz Formularza danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji i statystyki międzynarodowej za rok 2017/2018 jest 15 lutego 2019 r.

Formularz danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji i statystyki międzynarodowej za rok 2017/2018 należy uzupełnić i przekazać do Ministerstwa w terminie do 15 lutego 2019 r., w tym:

  1. informacje o tytule zawodowym, stopniu doktora, stopniu doktora habilitowanego, uprawnieniach równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego lub tytule profesora albo równoważnym tytule zawodowym lub stopniu uzyskanym za granicą – art. 343 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  2. informacje o kompetencjach i doświadczeniu pozwalających na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów – w przypadku innych osób prowadzących zajęcia – art. 343 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Pomoc do wypełnienia formularza: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/sprawozdania_i_ankiety/dane_uzupelniajace/start


ORCID ID w PBN i POL-on

W związku z zaleceniem powiązania konta w PBN (Polskiej Bibliografii Naukowej) z numerem ORCID ID i systemem POL-on, na stronie PBN jest dostępny materiał szkoleniowy

https://polon.nauka.gov.pl/help_pbn/doku.php/orcid

https://polon.nauka.gov.pl/help_pbn/lib/exe/fetch.php/numer_orcid_w_pbn.pdf

Biblioteka również przygotowała samouczki na stronie Bibliografia i bibliometria -> ORCID

https://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=664&Itemid=871&lang=pl


JSA – Jednolity System Antyplagiatowy

Na stronie JSA w aktualnościach jest dostępny kurs e-learningowy przygotowany przez Dział szkoleń OPI PIB. Kurs jest przeznaczony dla użytkowników JSA, zwłaszcza promotorów prac dyplomowych. Kurs obejmuje praktyczne aspekty interpretacji raportu oraz pokazuje funkcjonalności JSA służące do analizy tekstu badanej pracy dyplomowej.

Kurs składa się z czterech modułów: Wprowadzenie, Trochę teorii, Zadania praktyczne i Podsumowanie. Dostęp do poszczególnych lekcji jest swobodny, sami możecie Państwo wybrać interesujący Was fragment i w dowolnym czasie oraz tempie zapoznać się z jego treścią.

Kurs zrealizowany jest dzięki platformie edukacyjnej Polski MOOC:

https://polskimooc.pl/courses/course-v1:OPI_PIB_DZI+JSA_interpretacja_wyniku+JSA_interpretacja_wyniku_01/about

Stacjonarne szkolenie merytoryczne prowadzone przez trenera z OPI, trwające ok. 3 godzin, zostanie przeprowadzone dla naszej Uczelni 4 marca br. o godz. 10.00

Wstępnie planowane miejsce to Sala Senatu, jednak ze względu na potencjalnie duże zainteresowanie możliwa jest zmiana tej lokalizacji.

Dokładne miejsce szkolenia, uzależnione od liczby chętnych, zostanie podane Państwu do wiadomości w terminie późniejszym.

Osoby chętne proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres


Na stronie Konstytucji dla Nauki w sekcji Szkolenia znajdują się prezentacje:

Ewaluacja – data modyfikacji 23.01.2019

Ewaluacja – sloty – slajdy dodatkowe

Oświadczenia

Wsparcie dla czasopism

Wykazy czasopism – data modyfikacji 22.01.2019

Sprawy dotyczące kształcenia oraz sprawy doktorskie (Ustrój uczelni, Prowadzenie studiów i innych form kształcenia, Doktoranci) – data modyfikacji 30.01.2019

Ustrój uczelni jej finansowanie i nadzór (Ustrój uczelni-Sprawy organizacyjne-Nadzór, Finansowanie uczelni w świetle przepisów Ustawy 2.0, Sprawy pracownicze) – data modyfikacji 30.01.2019

http://konstytucjadlanauki.gov.pl/szkolenia


Politechnika Łódzka będzie miejscem pierwszej debaty akademickiej „Statuty uczelni a Ustawa 2.0” z udziałem Jarosława Gowina. Spotkanie odbędzie się 18 lutego.

Podczas sesji eksperckiej zostanie zaprezentowana „Koncepcja porządku ustrojowego akademickiej uczelni publicznej – Statut 2.0”.

Na debatę na Politechnice Łódzkiej  przyjedzie około 400 przedstawicieli wszystkich uczelni w Polsce.

Debata będzie transmitowana na stronie MNiSW https://nkn.gov.pl/  oraz na stronie Politechniki Łódzkiej.

Szczegółowy program debaty akademickiej w Politechnice Łódzkiej: https://www.p.lodz.pl/sites/default/files/pliki/2019_02_01_program1.pdf

Na rządowej stronie legislacyjnej ukazała się 31.01. aktualizacja informacji (odniesienie do uwag ministerstw) w sprawie procedowania projektu rozporządzenia MNiSW dotyczącego systemu POL-on

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314507/katalog/12525503#12525503