Materiały ze szkoleń MNiSW oraz OPI PIB, które odbyły się we wrześniu w Warszawie i Krakowie

Na stronie Konstytucja dla Nauki, w zakładce Szkolenia
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/szkolenia
pod tytułem szkolenia
Działanie systemów informatycznych MNISW (w tym POL-on)
znajdują się nowe pliki z prezentacjami
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/09/dziaanie-systemw-informatycznych-mnisw-w-tym-pol-on.zip

Tematy prezentacji:


1. Założenia nowej ewaluacji w kontekście systemów informatycznych / P.Rodzik / OPI PIB
2. Polska Bibliografia Naukowa – dostosowanie systemu do wymogów nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce / M.Paszkowska / OPI PIB
3. Założenia nowego systemu i harmonogram prac. Podsumowanie konsultacji  dotyczących masowego importu danych / M.Michajłowicz / OPI PIB
4. POL-on 2.0 Przygotowanie do pracy z modułami / M.Kabatnik-Pytlik, M.Waniewska-Bobin / OPI PIB
5. POL-on 2.0 Zintegrowana platforma informacyjna RAD-on / M.Kabatnik-Pytlik, M.Waniewska-Bobin / OPI PIB
6. Informacje dotyczące wizyty stud
yjnej na Uniwersytecie Helsińskim w dn. 19-25.05.2019 w projekcie pn. Liderzy w zarządzaniu uczelnią w ramach POWER / MNiSW

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]