Wybory do Rady Doskonałości Naukowej

1 czerwca 2019 r. rozpocznie się pierwsza kadencja Rady Doskonałości Naukowej (RDN). To nowy organ działający na rzecz rozwoju kadry naukowej. Docelowo RDN zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi. Skład RDN ustalany będzie w sposób demokratyczny w ramach wyborów, w których wziąć udział mogą wszystkie osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Do rady wejdzie po 3 przedstawicieli każdej dyscypliny.
System wyborczy będzie dostępny od 8 lutego pod adresem: https://radon.opi.org.pl/pl/strona-glowna
Wybory składają się z następujących etapów:
    Etap I – zgłaszanie kandydatów, które odbywa się elektronicznie poprzez system wyborczy (od 8 lutego do 14 marca 2019 roku).
    Etap II – weryfikacja danych dotyczących osób uprawnionych do głosowania (od 1 marca do 1 kwietnia 2019 roku).
    Etap III – głosowanie na kandydatów odbywa się elektronicznie poprzez system wyborczy (od 12 do 30 kwietnia 2019 roku).
Protokół z wyborów będzie sporządzony do 22 maja 2019 r.
W dniach 1 marca – 1 kwietnia możliwa jest weryfikacja danych osób uprawnionych do głosowania w wyborach do RDN.
Każda osoba uprawniona do głosowania może:
    sprawdzić, czy znajduje się na wstępnej liście osób uprawnionych do głosowania;
    zweryfikować swoje dane znajdujące się w systemie wyborczym (po autoryzacji tożsamości);
    wnioskować o dokonanie korekty danych (np. nieaktualny adres e-mail);
    złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców (dotyczy osób, które nie znajdują się na wstępnej liście uprawnionych do głosowania).
Wnioski osób zatrudnionych w podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki, dotyczące aktualizacji adresu e-mail, są przekazywane do pracowników tych podmiotów, posiadających w POL-on rolę INST_PR (w SUM Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych). Osoby te będą aktualizować adres e-mail pracownika bezpośrednio w systemie wyborczym.
Więcej o systemie wyborczym na stronie https://radon.opi.org.pl/pl/wybory_rdn19/home