Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych przetwarzanych POL-on

Ukazało się Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

2. Na stronie Konstytucji dla Nauki w zakładce „Szkolenia” https://konstytucjadlanauki.gov.pl/szkolenia  zostały umieszczone nowe materiały zatytułowane Działanie systemów informatycznych MNISW (w tym POL-on)
1. Działanie systemów informatycznych MNiSW (w tym POL-on) w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (A.Kurkiewicz; MNiSW)
2. Jednolity System Antyplagiatowy (OPI)
3. Elektroniczny System Wyborczy do Rady Doskonałości Naukowej (OPI)
4. POL-on 2.0 Omówienie zakresu zmian w systemie POL-on (M.Michajłowicz; OPI)
5. Założenia nowej ewaluacji (P.Rodzik, S.Fijałkowski; OPI)
6. Zintegrowany System Usług dla Nauki – Etap II (ZSUN II). Informacja o postępie projektu – architektura, funkcje, wdrożenie (OPI)
7. Polska Bibliografia Naukowa w świetle nowej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (M.Paszkowska; OPI)