ocieplenie i odnowienie budynków w Katowicach

Termomodernizacja obiektów Zakładów Teorii Medycyny w Katowicach – Ligocie

ZADANIE

„Termomodernizacja obiektów Zakładów Teorii Medycyny w Katowicach – Ligocie polegająca na przebudowie wraz z  dociepleniem i zmianą kolorystyki elewacji oraz montażem instalacji odgromowej budynków Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 18 zlokalizowanych na terenie działek nr 7/39 km 62 i 1/11 km 65 (działka podzielona na 1/12 i 1/13) obręb Dz. Ligota”.

Czytaj dalej

ocieplenie i odnowienie budynków w Katowicach

Termomodernizacja Domu Studenckiego nr 1 zlokalizowanego w Katowicach – Ligocie przy ul Medyków 12A

Zakres wykonanych prac obejmował:

 • wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynków, osobno DS1 w technologii lekkiej-mokrej
 • wykonanie nowej kolorystyki budynku
 • wymianę okien drewnianych na PCV z zachowaniem istniejących wymiarów otworów,
 • wymianę ślusarki drzwiowej zewnętrznej (drzwi wejściowe, drzwi ewakuacyjne),
 • wymianę obróbek blacharskich na obróbki z blachy powlekanej ( parapety zewnętrzne, opierzenia ogniomurów, dylatacje itp.)
 • remont instalacji odgromowej i dostosowanie jej do obowiązujących norm
 • wykonanie remontu daszków nad wejściami ( uzyskanie odpowiednich spadów wraz z odwodnieniem daszku),
 • ocieplenie stropodachów
 • remont kominów,
 • wykonanie opaski wokół budynków z kostki brukowej
 • remont schodów i murków zewnętrznych

ocieplenie i odnowienie budynków domu studenta w Zabrzu

Termomodernizacja Domu Studenckiego nr 3 zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 42

Zakres wykonanych prac obejmował:

 • wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku w technologii lekkiej mokrej,
 • wykonanie nowej kolorystyki elewacji budynku,
 • wymianę stolarki okiennej na PCV z zachowaniem istniejących wymiarów otworów okiennych,
 • wymianę stolarki drzwiowej (dotychczas nie wymienionej) zewnętrznej na aluminiową z zachowaniem istniejących wymiarów otworów drzwiowych,
 • wymianę całości obróbek blacharskich na obróbki z blachy powlekanej (parapety zewnętrzne, opierzenia, dylatacje itp.),
 • remont zwodów pionowych instalacji odgromowej,
 • ocieplenie stropodachu w zakresie wskazanym w audytach energetycznych,
 • wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej.
 • Izolację ścian fundamentowych i piwnicznych
logo systemu POLON

Konferencje dotyczące działania systemów informatycznych MNiSW (w tym POL-on) w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Na stronie Aktualności POL-on  https://polon.nauka.gov.pl/polon/aktualnosci pojawił się komunikat:

Konferencje dotyczące działania systemów informatycznych MNiSW (w tym POL-on) w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniach dotyczących działania systemów informatycznych MNiSW (w tym POL-on) w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Rejestracja możliwa poprzez stronę: https://liderzy.nauka.gov.pl/lista#!/

Działanie systemów informatycznych MNiSW (w tym POL-on) w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – zapewniony nocleg

Warszawa 13 i 14 marca ; Kraków 11 i 12 marca