Termomodernizacja obiektów Zakładów Teorii Medycyny w Katowicach – Ligocie

ZADANIE

„Termomodernizacja obiektów Zakładów Teorii Medycyny w Katowicach – Ligocie polegająca na przebudowie wraz z  dociepleniem i zmianą kolorystyki elewacji oraz montażem instalacji odgromowej budynków Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 18 zlokalizowanych na terenie działek nr 7/39 km 62 i 1/11 km 65 (działka podzielona na 1/12 i 1/13) obręb Dz. Ligota”.

OPIS

Prace te dotyczą robót termomodernizacyjnych Zakładu Teorii Medycyny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – Ligocie. Roboty termomodernizacyjne polegają na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz dociepleniu i wykonaniu elewacji segmentów C1, C2, C3, A2, D1, D-4-1, D4-2, D4-3. Jest to część prac wykonywanych w ramach projektu „Wykonanie termomodernizacji obiektów Zakładów Teorii Medycyny w Katowicach – Ligocie przy ul. Medyków 18 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


FOTOGRAFIE Z INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ I WENTYLACYJNEJ