Termomodernizacja Domu Studenckiego nr 2 zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Ostrogórskiej 30

ZADANIE

Termomodernizacja Domu Studenckiego nr 2 zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Ostrogórskiej 30

OPIS

Zakres wykonanych prac obejmował:

 • wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynków, w technologii lekkiej-mokrej,
 • wykonanie nowej kolorystyki elewacji budynków,
 • wymianę okien dotychczas nie wymienionych na PCV z zachowaniem istniejących wymiarów otworów okiennych,
 • wymianę ślusarki drzwiowej zewnętrznej (drzwi wejściowe, drzwi ewakuacyjne),
 • wymianę obróbek blacharskich na obróbki z blachy powlekanej,
 • remont instalacji odgromowej,
 • wykonanie remontu daszków nad wejściami ( uzyskanie odpowiednich nachyleń wraz z odwodnieniem daszku),
 • ocieplenie stropodachu,
 • remont kominów,
 • remont płyt balkonowych wraz z izolacją termiczną, wymiana balustrad zewnętrznych,
 • wykonanie opaski wokół budynków z kostki brukowej.