Termomodernizacja Domu Studenckiego nr 1 zlokalizowanego w Katowicach – Ligocie przy ul Medyków 12A

Zakres wykonanych prac obejmował:

 • wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynków, osobno DS1 w technologii lekkiej-mokrej
 • wykonanie nowej kolorystyki budynku
 • wymianę okien drewnianych na PCV z zachowaniem istniejących wymiarów otworów,
 • wymianę ślusarki drzwiowej zewnętrznej (drzwi wejściowe, drzwi ewakuacyjne),
 • wymianę obróbek blacharskich na obróbki z blachy powlekanej ( parapety zewnętrzne, opierzenia ogniomurów, dylatacje itp.)
 • remont instalacji odgromowej i dostosowanie jej do obowiązujących norm
 • wykonanie remontu daszków nad wejściami ( uzyskanie odpowiednich spadów wraz z odwodnieniem daszku),
 • ocieplenie stropodachów
 • remont kominów,
 • wykonanie opaski wokół budynków z kostki brukowej
 • remont schodów i murków zewnętrznych