Termomodernizacja Domu Studenckiego nr 3 zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 42

Zakres wykonanych prac obejmował:

  • wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku w technologii lekkiej mokrej,
  • wykonanie nowej kolorystyki elewacji budynku,
  • wymianę stolarki okiennej na PCV z zachowaniem istniejących wymiarów otworów okiennych,
  • wymianę stolarki drzwiowej (dotychczas nie wymienionej) zewnętrznej na aluminiową z zachowaniem istniejących wymiarów otworów drzwiowych,
  • wymianę całości obróbek blacharskich na obróbki z blachy powlekanej (parapety zewnętrzne, opierzenia, dylatacje itp.),
  • remont zwodów pionowych instalacji odgromowej,
  • ocieplenie stropodachu w zakresie wskazanym w audytach energetycznych,
  • wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej.
  • Izolację ścian fundamentowych i piwnicznych