Informacja w sprawie zakończenia procesu migracji kierunków studiów do nowej wersji systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

W chwili obecnej do systemu POL-on 2.0 zaimportowanych zostało ponad 6 tys. kierunków studiów z poprzedniej wersji systemu. Oświadczenie o poprawności całego procesu zostało wykonane przez 132 uczelnie. W dalszym ciągu trwają wyjaśnienia poszczególnych specyficznych przypadków z pracownikami MNiSW oraz OPI.

W związku z powyższym odblokowanie możliwości pełnej edycji w module oraz wprowadzania z poziomu uczelni rejestracji nowych kierunków i uruchomień planowane jest po 18 listopada.
Import kierunków międzyobszarowych zostanie wykonany przez OPI PIB bez konieczności uzupełniania danych przez uczelnie. Nie należy wstrzymywać decyzji o potwierdzeniu poprawności importu, jeżeli jest ona uwarunkowana wyłącznie brakiem tych kierunków w systemie. W pozostałych przypadkach należy zwrócić szczególną uwagę na weryfikację poprawności przekazanych przez Państwa danych poprzez zapoznanie się z raportami dotyczącymi weryfikacji poprawności plików i wyniku migracji.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]