Odniesienia do uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Niniejszym informuję  o zamieszczeniu na rządowym portalu legislacyjnym dokumentów zawierających odniesienia do uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314507

Dokumenty są dwa:

  1. Uwagi zgłoszone w ramach opiniowania

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//506/12314507/12525515/12525519/dokument382397.pdf

  1. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji publicznych

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//506/12314507/12525509/12525512/dokument382394.pdf

Natomiast Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej 25 lutego został skierowany do podpisu Ministra.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314505