zegar w stylu retro

Przypomnienie – wnioski do 15 grudnia

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych przypomina,
że zgodnie z § 12 ust. 7 Regulaminu
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
wnioski o dofinansowanie do wypoczynku pracownika, emeryta, rencisty
i wnioski o dofinansowanie kosztów wypoczynku dzieci
są przyjmowane do 15 grudnia danego roku kalendarzowego
w związku z koniecznością wypłaty w danym roku.
Ostatnie posiedzenie Komisji Socjalnej w 2019 roku
odbędzie się w dniu 17 grudnia.

[Przesłano przez: Beata Urbańczyk]

pracujący studenci przy klawiaturze

Uwaga – ogłaszamy II nabór uzupełniający na szkolenie specjalistyczne pn. „Techniki asertywnej komunikacji w środowisku międzykulturowym” dla pracowników SUM

Informujemy, że II nabór uzupełniający do udziału w szkoleniu specjalistycznym „Techniki asertywnej komunikacji w środowisku międzykulturowym” odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 r. od godziny 11:00 do godziny 13:00 poprzez formularz rekrutacyjny online, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu, w zakładce Formularz rekrutacyjny.

Szkolenie jest skierowane do pracowników administracyjnych i dydaktycznych SUM, którzy są zatrudnieni w SUM w oparciu o umowę o pracę oraz wykonują pracę mającą bezpośredni kontakt z cudzoziemcami (studentami lub kadrą z zagranicy).

UWAGAw szkoleniu nie mogą wziąć udziału pracownicy, którzy uczestniczyli lub uczestniczą w innych szkoleniach orgaznizowanych w ramach projektu „Welcome to SUM” (tj. kurs języka angielskiego, szkolenie pn. „Warsztaty z oceny zagranicznych dokumentów o wykształceniu”, szkolenie pn. „Obsługa studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów”).

Szkolenie „Techniki asertywnej komunikacji w środowisku międzykulturowym” odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 w godzinach 7:30- 15:30 w Sali Senatu SUM w budynku Rektoratu w Katowicach, przy ulicy Poniatowskiego 15. W szkoleniu weźmie udział  25 pracowników dydaktycznych i administracyjnych SUM. O kwalifikacji- oprócz spełnienia kryteriów obligatoryjnych wskazanych w Regulaminie (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019 z dnia 18.03.2019 r. Rektora SUM)- decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Formularz rekrutacyjny będzie aktywny w okresie trwania naboru (wskazanym powyżej) i dostępny dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na obecność w ww. dniach w miejscu pracy (możliwość rekrutacji będzie zależna tylko od dostępności do Internetu w wyżej wskazanym okresie).

Szczegóły dotyczące rekrutacji w projekcie zostały określone Regulaminem, który stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019 z dnia 18.03.2019 r. Rektora SUM. Wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego projektu są dostępne na stronie internetowej projektu.

[Przesłano przez: Dominika Grzeszczyk]