Przypomnienie – wnioski do 15 grudnia

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych przypomina,
że zgodnie z § 12 ust. 7 Regulaminu
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
wnioski o dofinansowanie do wypoczynku pracownika, emeryta, rencisty
i wnioski o dofinansowanie kosztów wypoczynku dzieci
są przyjmowane do 15 grudnia danego roku kalendarzowego
w związku z koniecznością wypłaty w danym roku.
Ostatnie posiedzenie Komisji Socjalnej w 2019 roku
odbędzie się w dniu 17 grudnia.

[Przesłano przez: Beata Urbańczyk]