Komunikat w sprawie Ustawy 2.0

Szanowni Państwo
Ponownie przypominam, że w styczniu br. na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach utworzono zakładkę pt. Ustawa 2.0

http://sum.edu.pl/pobierz-pliki-ustawa-2-0

W zakładce zamieszczane są informacje dotyczące wdrażania Ustawy 2.0 zarówno w SUM, jak i na poziomie krajowego systemu szkolnictwa wyższego. Zwracam Państwa uwagę na Aktualności w tejże zakładce, gdzie znajdują się ciekawe relacje z prac toczących się w MNiSW. Dotyczą one bezpośrednio także naszej Uczelni i całej społeczności akademickiej.

Nowości wynikających z wprowadzania w życie nowej Ustawy jest wiele i pojawiają się na bieżąco, stąd zachęcam Państwa do lektury.

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki