Pomieszczenia Centrum Medycyny Doświadczalnej w Katowicach-Ligocie