Informacje o POL-on 2.0 oraz kwestia wydawnictw naukowych

I. POL-on
W związku ze stopniowym wdrażaniem systemu POL-on 2.0, w najbliższym czasie będą się ukazywać materiały instruktażowe o bieżących działaniach i zmianach w systemie.
Wszystkie filmy instruktażowe umieszczane są na YouTube na kanale OPI Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego .
Zakładka Playlisty umożliwia dostęp do wszystkich filmów z danego zakresu tematycznego
Nowe filmy:
Pol-on 2.0 – portal informacyjny i aplikacja (publikacja 16.07.19; czas 3:50 min)
POL-on 2.0 – założenia (publikacja 16.07.19; czas 3:46 min)
POL-on 2.0 – najbliższe plany (publikacja 16.07.19; czas 3:10 min)
POL-on 2.0 – logowanie (publikacja 18.07.19; czas 5:07 min)
POL-on 2.0 – administracja (publikacja 18.07.19; czas 8:02 min)
II. Komunikat MNiSW  – Wydawnictwa naukowe – jak ubiegać się o włączenie do wykazu?
Wydawnictwa naukowe, które nie znalazły się w opublikowanym na początku roku wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, mogą do 15 września ubiegać się o umieszczenie na liście ministerialnej.
Zgłoszenia w tej sprawie należy składać przez system teleinformatyczny Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN). Rozpatrywać je będzie Komisja Ewaluacji Nauki (KEN).

Uruchomiono specjalny system teleinformatyczny w ramach PBN, w którym przygotowano dedykowane temu zadaniu funkcjonalności. Komisja Ewaluacji Nauki będzie rozpatrywać tylko i wyłącznie wnioski zgłaszane przez ten system.
Zgłoszenie może przesłać każde wydawnictwo. W tym celu należy wyznaczyć osobę reprezentującą wydawnictwo, która będzie technicznie odpowiadała za przesłanie zgłoszenia w systemie PBN. Osoba ta, aby móc wypełnić formularz zgłoszenia wydawnictwa, będzie musiała posiadać konto w systemie PBN oraz nabyć dedykowane uprawnienia systemowe.
Wszystkie informacje dotyczące procedury rejestracji konta w systemie wraz z instrukcją dla użytkownika są w dołączonym pliku oraz pod adresem:
Zgłoszenie w sprawie włączenia do wykazu – jakie informacje należy uwzględnić
Informacje o wydawnictwie:
    Nazwa wydawnictwa
    Adres strony internetowej wydawnictwa (link do strony)
    Opis bibliograficzny 4 wybranych monografii naukowych wydanych w latach 2013–2019. Opis bibliograficzny powinien zawierać: imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii, nazwę wydawnictwa, miejsce i rok wydania, ISBN.
    Opis profilu naukowego wydawnictwa (w opisie rekomendowane jest podanie liczby cytowań monografii wskazanych w opisach bibliograficznych, o których mowa w pkt. 1.c, z 3 baz: Google Scholar, Web of Science oraz Scopus).
Stosowanie zasad etyki publikacyjnej:
    Nazwa programu antyplagiatowego używanego przez wydawnictwo
    Opis stosowania zasad etyki publikacyjnej
    Link do strony wydawnictwa z opublikowaną procedurą wydawniczą
Stosowanie ustalonej procedury recenzji:
    Adres strony internetowej z opublikowaną procedurą recenzji (link do strony wydawnictwa z opublikowaną procedurą recenzji)
    Pliki PDF z co najmniej 1 recenzją (zanonimizowaną) dla każdej monografii wskazanej w punkcie 1c
    Plik PDF z całą monografią – dotyczy każdej monografii wskazanej w punkcie 1c
Wydawnictwo SUM jako wydawnictwo uczelniane jest ujęte na wykazie ministerialnym.
Jednak brak na nim kilku dobrych wydawnictw, w których publikują pracownicy SUM – warto więc informację o możliwości ubiegania się o wpis przekazać tym wydawnictwom.