Rekrutacja uzupełniająca – Techniki asertywnej komunikacji w środowisku międzykulturowym

PRACOWNICY!

OGŁASZAMY NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE PN. „TECHNIKI ASERTYWNEJ KOMUNIKACJI W ŚRODOWISKU MIĘDZYKULTUROWYM” DLA PRACOWNIKÓW SUM

Informujemy, że nabór uzupełniający do udziału w szkoleniu specjalistycznym „Techniki asertywnej komunikacji w środowisku międzykulturowym” odbędzie się w dniach: od 26 listopada 2019 r. od godziny 08:00 do 27 listopada 2019 r. do godziny 08:00 poprzez formularz rekrutacyjny online, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu, w zakładce Formularz rekrutacyjny.

Szkolenie jest skierowane do pracowników administracyjnych i dydaktycznych SUM, którzy są zatrudnieni w SUM w oparciu o umowę o pracę oraz wykonują pracę mającą bezpośredni kontakt z cudzoziemcami (studentami lub kadrą z zagranicy).

UWAGAw szkoleniu nie mogą wziąć udziału pracownicy, którzy uczestniczyli lub uczestniczą w innych szkoleniach orgaznizowanych w ramach projektu „Welcome to SUM” (tj. kurs języka angielskiego, szkolenie pn. „Warsztaty z oceny zagranicznych dokumentów o wykształceniu”, szkolenie pn. „Obsługa studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów”).

Szkolenie „Techniki asertywnej komunikacji w środowisku międzykulturowym” odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 w godzinach 7:30- 15:30 w Sali Senatu SUM
w budynku Rektoratu w Katowicach, przy ulicy Poniatowskiego 15. W szkoleniu weźmie udział  25 pracowników dydaktycznych i administracyjnych SUM. O kwalifikacji- oprócz spełnienia kryteriów obligatoryjnych wskazanych w Regulaminie (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019 z dnia 18.03.2019 r. Rektora SUM)- decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmować zagadnienia związane m.in. ze:

  • środowiskiem międzykulturowym w szkole wyższej,
  • pojęciem asertywności w sytuacjach zawodowych,
  • rodzajem postaw asertywnych,
  • budowaniem postawy asertywnej,
  • asertywnością w kontaktach z ludźmi w sytuacjach trudnych,
  • metodami i technikami wspierającymi asertywne zachowania w relacjach międzykulturowych,
  • sposobami radzenia sobie z manipulacją i agresją.

 

Formularz rekrutacyjny będzie aktywny w okresie trwania naboru (wskazanym powyżej) i dostępny dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na obecność w ww. dniach w miejscu pracy (możliwość rekrutacji będzie zależna tylko od dostępności do Internetu w wyżej wskazanym okresie).

Szczegóły dotyczące rekrutacji w projekcie zostały określone Regulaminem, który stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019 z dnia 18.03.2019 r. Rektora SUM. Wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego projektu są dostępne na stronie internetowej projektu.

 

[Przesłano przez: Dominika Grzeszczyk]