Komunikat Nr 4/2019 UKW

Komunikat Nr 4/2019
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 22 listopada 2019 r.

 

Dotyczy: szczegółowej instrukcji obsługi formularza zgłoszeniowego do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego oraz z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

działając w oparciu o § 11 ust. 9 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024  Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości instrukcję obsługi formularza zgłoszeniowego do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego oraz z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Instrukcja znajduje się do pobrania pod adresem:

https://pracownik.sum.edu.pl/wybory-uczelniane/#pliki-do-pobrania

 

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. n. med. Jolanta Zalejska Fiolka