Komunikat Nr 3/2019 UKW

Komunikat Nr 3/2019
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 21 listopada 2019 r.

Dotyczy: miejsca składania formularza zgłoszeniowego do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego oraz z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

działając w oparciu o § 11 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024  Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości listę miejsc, do których należy składać podpisany formularz zgłoszeniowy do Uczelnianego Kolegium Elektorów

 1. Rektorat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice I piętro pok. 114
 2. Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu
  Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze IV piętro pok. 403
 3. Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach
  Medyków 18, 40-752 Katowice Parter pok. 205
 4. Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
  Jedności 8, 41-200 Sosnowiec Parter pok. 1
 5. Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
  Medyków 12, 40-752 Katowice, pok. 117
 6. Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
  Piekarska 18 i 20, 41-902 Bytom, Parter pok. 07

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Kalendarzem Wyborów zgłoszenia należy składać w terminie od 25 listopada 2019 r. do 27 listopada 2019 r. w godzinach od 9.00 do 14.00. Zgłoszenie uznaje się za złożone w terminie, jeżeli zostało one dostarczone przed jego upływem do Komisji Wyborczej.

Przewodnicząca  Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. n. med. Jolanta Zalejska Fiolka