Komunikat Nr 5/2020 UKW

Komunikat Nr 5/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 16 stycznia 2020 r.

 

Dotyczy: składania formularzy rekomendacji kandydata na Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

działając w oparciu o § 11 oraz § 17 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024 Uczelniana Komisja Wyborcza przypomina że rekomendacje na Kandydata przekazuje się do Rady Uczelni albo Rady Dyscypliny Naukowej za pośrednictwem Uczelnianej Komisji Wyborczej. Wydrukowane i podpisane zgłoszenia należy składać 16 stycznia 2020 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 w siedzibie UKW

Rektorat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

  1. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice I piętro pok. 114

 

Przewodnicząca  Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. n. med. Jolanta Zalejska Fiolka, prof. SUM