Testowa wersja systemu Polskiej Bibliografii Naukowej PBN 2.0

Na stronie https://pbn-micro-alpha.opi.org.pl udostępniona została wersja testowa systemu PBN 2.0 (wersja alpha).
Wszelkie informacje dotyczące błędów oraz sugestie i postulaty dotyczące działania systemu należy zgłaszać poprzez elektroniczny system zgłoszeń Helpdesk, który dostępny jest pod adresem https://lil-helpdesk.opi.org.pl/#/home

PBN 2.0 alpha jest pierwszym wydaniem systemu PBN 2.0 i odzwierciedla rzeczywiste funkcje systemu w zakresie dodawania publikacji i obiektów do wspólnego repozytorium PBN, a także działanie wyszukiwarki.
Aby zalogować się do tej wersji systemu, należy użyć danych do logowania z wersji produkcyjnej systemu PBN. Prosimy jednak mieć na uwadze, że wersja alpha odzwierciedla stan danych sprzed trzech miesięcy (nie posiada informacji o aktualnym użytkownikach i nie umożliwia rejestracji). Udostępniona wersja systemu PBN 2.0 nie jest wersją produkcyjną, dane do tej wersji można wprowadzić jedynie testowo.

Na stronach pomocy PBN znajdują się podręczniki użytkownika https://polon.nauka.gov.pl/help_pbn/doku.php/start
Podręczniki zostały opracowane w zakresie: rejestracji konta i logowania do systemu, oraz dodawania publikacji do wspólnego repozytorium PBN.
Kolejne strony pomocy systemu PBN 2.0. będą udostępniane wraz z kolejnymi wdrożeniami systemu.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]