Komunikat w sprawie sprawozdawczości GUS za rok 2019 w systemie POL-on

2020-01-15 14:52:08
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/komunikaty/o/10?offset=0

Dane na potrzeby statystyki publicznej (zbierane w formularzach S-10, S-11 i S-12) w roku 2020 będą, tak jak w roku poprzednim, zbierane w Systemie POL-on.
W związku z faktem, że zgodnie z art. 219 ust. 6 ustawy wprowadzającej, podmioty szkolnictwa wyższego i nauki przekazują dane za rok 2019 do Systemu POL-on w terminie do dnia 31 marca 2020 (tylko w tym roku), dane do GUS-u zostaną przekazane na koniec marca br. (termin ustalony z GUS).
Specyfikacja formularzy zbierających dane na potrzeby statystyki publicznej (S-10, S-11 i S-12) zostanie udostępniona w Systemie POL-on w dniu 24 stycznia 2020 r.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]