Komunikat w sprawie dyscyplin wykazywanych na studiach doktoranckich kontynuowanych na dotychczasowych zasadach

2020-01-14 12:55:27
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/komunikaty/o/10?offset=0

Jeśli doktorant, kontynuujący studia doktoranckie na dotychczasowych zasadach, wszczął przewód doktorski w okresie:
a) od 01.10.2018 do 30.04.2019 i do 30.04.2019 został nadany stopień doktora, to zarówno do studiów doktoranckich, jak i do stopnia stosuje się dotychczasowe dyscypliny,
b) od 01.10.2018 do 30.04.2019, ale stopień doktora został nadany po 30.04.2019, to do studiów stosuje się dotychczasowe dyscypliny, a do stopnia nowe.

Jeśli doktorant, kontynuujący studia doktoranckie na dotychczasowych zasadach, wszczął postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora po 30.09.2019, to do studiów stosuje się dyscypliny dotychczasowe, a w postępowaniu o nadanie stopnia doktora nowe.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]