Uwaga

Podatek dochodowy za 2019 rok

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
ZA 2019 ROK

Wobec konieczności dostarczenia podatnikom informacji PIT-11 w terminie do 02 marca 2020r. informujemy, że w dniach

od 10 lutego 2020 r. do 14 lutego 2020 r.

w Dziale Płac przy ul. Poniatowskiego 15 w godzinach od 9.00 do 15.00 będzie możliwość odebrania informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2019 r. PIT – 11 wraz z zaświadczeniami zawierającymi informację o skorygowanych kosztach uzyskania przychodu  z tytułu korzystania z praw autorskich i pokrewnych. Po tym terminie ww. informacje zostaną przesłane na podane w Uczelni adresy korespondencyjne.

Roczne rozliczenie podatku podatnicy winni złożyć do właściwych (wg miejsca zamieszkania) Urzędów Skarbowych w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. (art. 45 Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity).

Zaświadczenia o wynagrodzeniach osiągniętych w 2019 r. przez zatrudnionych w Uczelni emerytów i rencistów, którzy zgłosili w Dziale ds. Pracowniczych i Socjalnych otrzymanie decyzji ZUS zostaną przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pocztą do dnia 02 marca 2020 r.

 

[Przesłano przez: Jolanta Łysek]

dokument w oryginale

logo systemu POLON

POLON ewaluacja 2021

Przesyłam informację o ukazaniu się podręczników dla ewaluowanych w 2021 roku podmiotów oraz dla ekspertów oceniających opisy wpływu społecznego.
Zgodnie z zasadami nowej ewaluacji, uczelnie będą oceniane w 2021 roku według trzech kryteriów: publikacyjnego, finansowego i wpływu społecznego.

Podręczniki wraz z obszernym wyjaśnieniem nowych zasad i propozycją formularza opisu wpływu ukazały się na stronie Emanuela Kulczyckiego  – Warsztat Badacza
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/pilotaz-procedur-oceny-wplywu-spolecznego-na-potrzeby-ewaluacji-w-2021-r/
Podręczniki zostały przygotowane dla potrzeb pilotażowej ewaluacji, która zostanie przeprowadzona w UMK w Toruniu, Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie i Akademii Sztuki w Szczecinie.

Czytaj dalej