ilustracja wektorowa - odśwież

Do zagospodarowania w SUM: pompa próżniowa

Nazwa urządzenia:
pompa próżniowa BESEL S.A.
model: SKh 80-4B2/5662
moc: 075 kW
numer inwentarzowy: FCO-801-0014/07
numer fabryczny: 116384

 

Jednostka będąca w posiadaniu urządzenia:
Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemi
Wydział Nauk Farmaceutycznych
ul. Jagiellońskiej 4, Sosnowiec

Osoba wyznaczona do kontaktu:
mgr inż. Anna Bońka (mail: )

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE PN. „KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W UCZELNI” DLA PRACOWNIKÓW SUM

 

PRACOWNICY!

 

OGŁASZAMY NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE PN. „KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W UCZELNI” DLA PRACOWNIKÓW SUM

 

Informujemy, że nabór uzupełniający do udziału w szkoleniu specjalistycznym „Komunikacja międzykulturowa w uczelni” odbędzie się w dniach: od 24 stycznia 2020 r. od godziny 9:00 do 30 stycznia 2020 r. do godziny 14:00 poprzez formularz rekrutacyjny online, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu, w zakładce Formularz rekrutacyjny.

Szkolenie jest skierowane do pracowników administracyjnych i dydaktycznych SUM, którzy są zatrudnieni w SUM w oparciu o umowę o pracę oraz wykonują pracę mającą bezpośredni kontakt z cudzoziemcami (studentami lub kadrą z zagranicy).

UWAGAw szkoleniu nie mogą wziąć udziału pracownicy, którzy uczestniczyli lub uczestniczą w innych szkoleniach orgaznizowanych w ramach projektu „Welcome to SUM” (tj. kurs języka angielskiego, szkolenie pn. „Warsztaty z oceny zagranicznych dokumentów o wykształceniu”, szkolenie pn. „Obsługa studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów”, szkolenie pn. „Techniki asertywnej komunikacji w środowisku międzykulturowym”).

Szkolenie „Komunikacja międzykulturowa w uczelni” odbędzie się w dniu 3 lutego 2020 w godzinach 7:30- 15:30 w Sali Senatu SUM w budynku Rektoratu w Katowicach, przy ulicy Poniatowskiego 15. W szkoleniu weźmie udział 25 pracowników dydaktycznych i administracyjnych SUM. Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim. Dla wszystkich uczestników szkolenia jest zapewniony catering w formie przerwy kawowej.

O kwalifikacji- oprócz spełnienia kryteriów obligatoryjnych wskazanych w Regulaminie (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019 z dnia 18.03.2019 r. Rektora SUM)- decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmować zagadnienia związane m.in. ze:
– cudzoziemcami na uczelniach w Polsce,
– różnicami kulturowymi,
– stereotypami i ich wpływem na komunikację,
– pojęciem szoku kulturowego,
– budowaniem dobrych relacji z przedstawicielami innej kultury,
– komunikacją werbalną i niewerbalną w aspekcie międzykulturowym,
– pojęciem internacjonalizacji w szkolnictwie wyższym.

Formularz rekrutacyjny będzie aktywny w okresie trwania naboru (wskazanym powyżej) i dostępny dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na obecność w ww. dniach w miejscu pracy (możliwość rekrutacji będzie zależna tylko od dostępności do Internetu w wyżej wskazanym okresie).

Szczegóły dotyczące rekrutacji w projekcie zostały określone Regulaminem, który stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019 z dnia 18.03.2019 r. Rektora SUM. Wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego projektu są dostępne na stronie internetowej projektu.

 

[Przesłano przez: Dominika Grzeszczyk]

logo systemu POLON

Zgodnie z komunikatem MNiSW w sprawie przekazania danych za rok 2019 do systemu POL-on, dane do rejestrów z zakresu modułów Studenci, Pracownicy i Doktoranci należy wprowadzić do 31 marca 2020 r. według stanu za rok 2019

Pierwsze funkcjonalności związane z raportami na potrzeby statystyki publicznej GUS oraz szablony plików do wgrywania danych zewnętrznych, których nie wylicza system POL-on, planowane są do udostępnienia w drugiej połowie przyszłego miesiąca.
Produkcyjna wersja oprogramowania systemu POL-on dostosowująca kluczowe moduły Pracownicy oraz Studenci do zapisów nowej ustawy została wprowadzona 10 stycznia.
Obecnie prowadzone są prace nad modułami Szkoły doktorskie oraz Osoby ubiegające się o stopień doktora.
Wszelkie uwagi należy zgłaszać przez system zgłoszeń.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowy wpis w pomocy systemu z 17.01.2020 – Rejestracja doktorantów, którzy zostali przyjęci na studia doktoranckie w wyniku przeniesienia od 1 października 2019 r.

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/rejestracja-doktorantow-ktorzy-zostali-przyjeci-na-studia-doktoranckie-w-wyniku-przeniesienia-od-1-10-2019-r/

Z dniem 1 października 2019 r. zablokowano dodawanie nowych doktorantów, którzy wznowili lub zostali przyjęci na studia doktoranckie w wyniku przeniesienia od 1.10.2019 r.
Aby zarejestrować przyjęcie doktoranta w wyniku przeniesienia od 1.10.2019, należy wysłać zgłoszenie techniczne do OPI PIB przez system zgłoszeń.
Zakres danych i inne informacje znajdują się pod w/w linkiem.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]