logo systemu POLON

Komunikat systemu POL-on “Wdrożenie zmian w modułach Pracownicy oraz Studenci w warunkach produkcyjnych”

2020-01-12 19:43:44
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

W dniu 2020-01-10 wdrożony został nowy moduł pracowników (dostępny w POL-on 2.0) oraz moduł studentów (dostęp w dotychczasowej aplikacji POL-on).
Oba moduły zawierają większość dostosowań związanych z wprowadzeniem Ustawy 2.0.

Czytaj dalej

logo systemu POLON

Informacje dotyczące nowego modułu Pracownicy w systemie POL-on 2.0

W wykazie nauczycieli akademickich, według nowych zasad, należy zarejestrować osoby prowadzące zajęcia ze studentami.
Dane o kompetencjach tych tzw. innych osób prowadzących zajęcia, muszą być uzupełnione w systemie od roku 2018.
Dane te będą wprowadzane w polach tekstowych, w których należy opisać ogólny zakres kompetencji i doświadczenia danej osoby.

Czytaj dalej

logo systemu POLON

„Warsztat badacza”

Przesyłam również link do strony Emanuela Kulczyckiego „Warsztat badacza”, gdzie porusza on problem nałożonego Ustawą 2.0 obowiązku zapewnienia otwartego dostępu do rozprawy doktorskiej i publikowania rozpraw w BIP-ie w świetle praw majątkowych wydawców czasopism.
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/otwarty-dostep-do-doktoratu-wedlug-ustawy-2-0-pechowy-artykul-188/#disqus_thread

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]