Komunikat systemu POL-on “Wdrożenie zmian w modułach Pracownicy oraz Studenci w warunkach produkcyjnych”

2020-01-12 19:43:44
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

W dniu 2020-01-10 wdrożony został nowy moduł pracowników (dostępny w POL-on 2.0) oraz moduł studentów (dostęp w dotychczasowej aplikacji POL-on).
Oba moduły zawierają większość dostosowań związanych z wprowadzeniem Ustawy 2.0.

W ramach modułu studentów dostępna jest zarówno ścieżka zasilania z poziomu interfejsu użytkownika jak i moduł importu XML.
Moduł pracowników zawiera dostęp poprzez interfejs użytkownika oraz API. Trwają jeszcze ostatnie testy importu XML do tego modułu na środowisku demo i również ta funkcjonalność zostanie niedługo udostępniona.

W ramach wdrożenia odświeżone zostało również środowisko demo.

Jest to pierwsze kluczowe wdrożenie dostosowujące system POL-on do zakresu danych wymaganych nową ustawą.

Chwilowo wyłączony został dotychczasowy moduł pracownicy naukowi w starej aplikacji. Trwają prace nad jego archiwizacją i udostępnieniem jej wyłącznie w trybie „do odczytu”.

W związku z okresem przejściowym ustawy dane o studentach i pracownikach według nowego zakresu informacyjnego zostaną przekazane do GUS pod koniec marca 2020 r.
W najbliższym czasie zostanie udostępniona na stronach pomocy specyfikacja nowych formularzy wraz z szablonami plików importowych do części nie podlegającej wyliczeniom bezpośrednio z systemu. Informacje te zostaną opublikowane w kolejnym komunikacie.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]