Inwestycje - przebudowa laboratorium, segment C1, Katowice Medyków 18

Przebudowa fragmentu laboratorium segmentu C1 w pracowni diagnostyki molekularnej Katedry i Zakładu Patomorfologii i Diagnostyki Molekularnej – Katowice, ul. Medyków 18

ZADANIE

„Przebudowa fragmentu laboratorium piętra V segmentu C1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na pracownię diagnostyki molekularnej Katedry i Zakładu Patomorfologii i Diagnostyki Molekularnej w Zakładzie Teorii Medycyny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 18 (działki 1/13 k.m. 65 i 7/39 k.m. 62 obręb Dz. Ligota).”

Czytaj dalej

Inwestycje - Biobank

Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Silesia-LabMed

ZADANIE

„Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn. „Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Silesia-LabMed” finansowanego w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I Nowoczesna gospodarka, Działanie: 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza” – w zakresie pakietu  nr 2. (Biobank)”.

Czytaj dalej