logo systemu POLON

Komunikat w sprawie dyscyplin wykazywanych na studiach doktoranckich kontynuowanych na dotychczasowych zasadach

2020-01-14 12:55:27
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/komunikaty/o/10?offset=0

Jeśli doktorant, kontynuujący studia doktoranckie na dotychczasowych zasadach, wszczął przewód doktorski w okresie:
a) od 01.10.2018 do 30.04.2019 i do 30.04.2019 został nadany stopień doktora, to zarówno do studiów doktoranckich, jak i do stopnia stosuje się dotychczasowe dyscypliny,
b) od 01.10.2018 do 30.04.2019, ale stopień doktora został nadany po 30.04.2019, to do studiów stosuje się dotychczasowe dyscypliny, a do stopnia nowe.

Jeśli doktorant, kontynuujący studia doktoranckie na dotychczasowych zasadach, wszczął postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora po 30.09.2019, to do studiów stosuje się dyscypliny dotychczasowe, a w postępowaniu o nadanie stopnia doktora nowe.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Komunikat w sprawie sprawozdawczości GUS za rok 2019 w systemie POL-on

2020-01-15 14:52:08
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/komunikaty/o/10?offset=0

Dane na potrzeby statystyki publicznej (zbierane w formularzach S-10, S-11 i S-12) w roku 2020 będą, tak jak w roku poprzednim, zbierane w Systemie POL-on.
W związku z faktem, że zgodnie z art. 219 ust. 6 ustawy wprowadzającej, podmioty szkolnictwa wyższego i nauki przekazują dane za rok 2019 do Systemu POL-on w terminie do dnia 31 marca 2020 (tylko w tym roku), dane do GUS-u zostaną przekazane na koniec marca br. (termin ustalony z GUS).
Specyfikacja formularzy zbierających dane na potrzeby statystyki publicznej (S-10, S-11 i S-12) zostanie udostępniona w Systemie POL-on w dniu 24 stycznia 2020 r.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Testowa wersja systemu Polskiej Bibliografii Naukowej PBN 2.0

Na stronie https://pbn-micro-alpha.opi.org.pl udostępniona została wersja testowa systemu PBN 2.0 (wersja alpha).
Wszelkie informacje dotyczące błędów oraz sugestie i postulaty dotyczące działania systemu należy zgłaszać poprzez elektroniczny system zgłoszeń Helpdesk, który dostępny jest pod adresem https://lil-helpdesk.opi.org.pl/#/home

PBN 2.0 alpha jest pierwszym wydaniem systemu PBN 2.0 i odzwierciedla rzeczywiste funkcje systemu w zakresie dodawania publikacji i obiektów do wspólnego repozytorium PBN, a także działanie wyszukiwarki.
Aby zalogować się do tej wersji systemu, należy użyć danych do logowania z wersji produkcyjnej systemu PBN. Prosimy jednak mieć na uwadze, że wersja alpha odzwierciedla stan danych sprzed trzech miesięcy (nie posiada informacji o aktualnym użytkownikach i nie umożliwia rejestracji). Udostępniona wersja systemu PBN 2.0 nie jest wersją produkcyjną, dane do tej wersji można wprowadzić jedynie testowo.

Na stronach pomocy PBN znajdują się podręczniki użytkownika https://polon.nauka.gov.pl/help_pbn/doku.php/start
Podręczniki zostały opracowane w zakresie: rejestracji konta i logowania do systemu, oraz dodawania publikacji do wspólnego repozytorium PBN.
Kolejne strony pomocy systemu PBN 2.0. będą udostępniane wraz z kolejnymi wdrożeniami systemu.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]