Przebudowa fragmentu laboratorium segmentu C1 w pracowni diagnostyki molekularnej Katedry i Zakładu Patomorfologii i Diagnostyki Molekularnej – Katowice, ul. Medyków 18

ZADANIE

„Przebudowa fragmentu laboratorium piętra V segmentu C1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na pracownię diagnostyki molekularnej Katedry i Zakładu Patomorfologii i Diagnostyki Molekularnej w Zakładzie Teorii Medycyny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 18 (działki 1/13 k.m. 65 i 7/39 k.m. 62 obręb Dz. Ligota).”

OPIS

Tematem projektu jest przebudowa fragmentu pietra V segmentu C1 na laboratorium – pracownię diagnostyki molekularnej dla Katedry Molekularnej w Zakładzie Teorii Medycyny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Laboratorium składa się z czterech pracowni wraz ze śluzami fartuchowo- umywalkowymi :

– pracowni ekstrakcji kwasów nukleinowych,
– pracowni „No template labolatory”,
– pracowni sekwencjonowania NGS,
-pracowni amplifikacji.

Zakres inwestycji zawiera w swoim zakresie również pomieszczenia biurowe (do opracowywania badań) oraz wentylatorownię.