Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Silesia-LabMed

Termin realizacji 02.2019r. – 07.2021r.

Głównym celem projektu jest podniesienie potencjału badawczo – wdrożeniowego poprzez utworzenie sieci ściśle ze sobą powiązanej grupy wysokospecjalistycznych laboratoriów. Cel ten  zrealizowano poprzez stworzenie laboratoriów umożliwiających prowadzenie innowacyjnych badań.

W skład Centrum wchodzą:

  1. Laboratorium Nanomikroskopii którego częścią są laboratoria chemiczne, mikrotonowe, oraz immunohistochemmi służące do badania zindywidualizowanych próbek materiału ludzkiego. W zakres prac wchodziła nadbudowa obiektu oraz stworzenia łącznika z Budynkiem Głównym.
  2. Laboratorium Rozwoju Stomatologii
    Pracownia pozwala na działalność badawczą oraz usługowo- komercyjną w zakresie pomiarów oraz badań próbek materiałowych. Zakres prac obejmował zmianę sposobu użytkowania budynku pełniącego funkcję mieszkalno – dydaktyczne na laboratorium naukowe.
  3. Biobank
    Zakres prac obejmował budowę nowego czterokondygnacyjnego  budynku w którym znajdują się laboratoria ogólnodostępne wraz z zapleczem biurowym i dydaktycznym, zespoły laboratoriów inżynierii genetycznej oraz analiza białek.
  4. Zintegrowane centrum Transferu Danych Laboratorium Biochemiczne i Biologii Molekularnej
    Zakres prac obejmował modernizację oraz zmianę sposobu użytkowania Budynku Głównego na kompleks dydaktyczno-naukowy.

Obiekty Centrum są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budowa Centrum została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 121 372 487 zł. brutto w tym:
Wkład własny Uczelni: 44 244 316 zł. Brutto
Dofinansowanie: 77 128 171 zł. brutto