Komunikat Nr 4/2020 UKW

Komunikat Nr 4/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 10 stycznia 2020 r.

 

Dotyczy: zmiany listy kandydatów do Senatu SUM na kadencję 2020-2024

 

Nawiązując do komunikatu Nr 2/2020 UKW z dnia 7 stycznia 2020 r. oraz wobec doręczonej z  Ministerstwa Nauki i szkolnictwa wyższego interpretacji* Art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w myśl której przepis ustawy należy odnosić do konkretnych osób, nie zaś do sprawowanych przez nich funkcji uczelni. Zatem osoby wchodzące w skład senatu przez 2 następujące po sobie kadencje z racji sprawowanej funkcji rektora, prorektora i dziekana, nie mogą być członkami senatu z wyboru w kolejnej – 3 kadencji Uczelniana Komisja Wyborcza, na podstawie § 11 ust. 12 Regulaminu Wyborów Rektora dokonuje zmiany listy kandydatów na członków Senatu z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub profesora SUM oraz z grupy pozostałych nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

*interpretacja w załączeniu

Interpretacja ministerstwa

 

Lista kandydatów do Senatu z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytułu naukowy profesora lub profesora SUM

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

 

Cieślar Grzegorz – dyscyplina nauk medycznych
Czuba Zenon – dyscyplina nauk medycznych
Gąsior Mariusz – dyscyplina nauk medycznych
Grzanka Alicja – dyscyplina nauk medycznych
Jochem Jerzy – dyscyplina nauk medycznych
Kasperczyk Sławomir – dyscyplina nauk medycznych
Kasperska-Zając Alicja – dyscyplina nauk medycznych
Kos-Kudła Beata – dyscyplina nauk medycznych
Tanasiewicz Marta – dyscyplina nauk medycznych
Zalejska-Fiolka Jolanta – dyscyplina nauk medycznych

 

 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

 

Kaczmarczyk-Sedlak Ilona – dyscyplina nauk farmaceutycznych
Komosińska-Vassev Katarzyna – dyscyplina nauk medycznych
Olczyk Paweł – dyscyplina nauk farmaceutycznych
Stojko Jerzy – dyscyplina nauk medycznych
Wąsik Tomasz – dyscyplina nauk medycznych
Wrześniok Dorota – dyscyplina nauk farmaceutycznych

 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

 

Bergler-Czop Beata – dyscyplina nauk medycznych
Francuz Tomasz – dyscyplina nauk medycznych
Gawlik Aneta – dyscyplina nauk medycznych
Hartleb Marek – dyscyplina nauk medycznych
Jarosz-Chobot Przemysława – dyscyplina nauk medycznych
Kowalska Małgorzata – dyscyplina nauk medycznych
Markowski Jarosław – dyscyplina nauk medycznych
Więcek Andrzej – dyscyplina nauk medycznych
Ziaja Jacek – dyscyplina nauk medycznych

 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

 

Balcerzyk Anna – dyscyplina nauk o zdrowiu
Niemiec Paweł – dyscyplina nauk o zdrowiu
Plinta Ryszard – dyscyplina nauk o zdrowiu
Sieroń Karolina – dyscyplina nauk o zdrowiu

 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

 

Skrzypek Michał – dyscyplina nauk o zdrowiu 

Lista kandydatów do Senatu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich oraz przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

 

Błaszczyk Urszula
Bodzek Piotr
Jaroszewicz Jerzy
Szyguła-Jurkiewicz Bożena
Żywiec Joanna

 

 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

 

Kabała-Dzik Agata
Marciniec Krzysztof

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

 

Barański Kamil
Boryczka Grzegorz
Skoczyński Szymon
Waluga Marek

 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

 

Bąk-Sosnowska Monika
Onik Grzegorz

 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

 

Ćwieląg-Drabek Małgorzata
Danikiewicz Aleksander
Domagalska Joanna
Głogowska-Gruszka Anna
Kaczmarek Krzysztof
Krupa-Kotara Karolina
Rogalska Anna

 

 

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami

 

Chabior Marcin
Samborska-Kozak Jolanta
Władyka Ewa