Komunikat Nr 8/2020 UKW

Komunikat Nr 8/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 28 stycznia 2020 r.

Dotyczy: przedłużenia okresu oddawania głosów do Senatu SUM

w związku z powziętą informacją o wystąpieniu przerwy w zasilaniu w energię elektryczną w budynkach Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach przy ul. Medyków 18, co mogło spowodować problemy z oddaniem głosów na odległość (poza lokalem wyborczym), Uczelniana Komisja Wyborcza podjęła Uchwałę o wydłużeniu okresu oddawania głosów w wyborach do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach o godzinę, tj. do godz. 15:00

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. n. med. Jolanta Zalejska Fiolka, prof. SUM