Opis danych i metodologii wyliczeń GUS za rok 2019

2020-01-24 15:10:51
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0  

Na stronach pomocy systemowej opublikowany został opis metodologii wyliczeń na potrzeby statystyki publicznej (GUS):
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/opis-metodologii-wyliczen-danych-w-sprawozdaniach-s-10-s-11-i-s-12-generowanych-w-systemie-pol-on/

W tym roku przekazanie danych do GUS zostanie wykonane w dniu 31.03.2020 na podstawie hurtowni danych (RAD-on). Informacje o sposobie przekazania danych nie podlegających wyliczeniom w POL-on oraz raporty dające możliwość weryfikacji poprawności wyliczeń, zostaną przekazane w późniejszym terminie.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]