Komunikat Nr 1/2020 UKW

Komunikat Nr 1/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 3 stycznia 2020 r.

 

Dotyczy: składania formularzy zgłoszeniowych kandydatów do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

działając w oparciu o § 11 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024  Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości listę miejsc, w których należy składać podpisany formularz zgłoszeniowy kandydata do Senatu

 • Rektorat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 1. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice I piętro pok. 114

 

 • Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu
 1. Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze IV piętro pok. 403

 

 • Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach
 1. Medyków 18, 40-752 Katowice II piętro pok. 205

 

 • Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 1. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec Parter pok. 001

 

 • Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 1. Medyków 12, 40-752 Katowice, pok. 117

 

 • Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 1. Piekarska 18 i 20, 41-902 Bytom, Parter pok. 07

 

Formularz zgłoszeniowy aktywny będzie od 7 stycznia 2020 r. do 8 stycznia 2020 r. do godz. 14.00. Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Kalendarzem Wyborów wydrukowane i podpisane zgłoszenia należy składać w terminie od 7 stycznia 2020 r. do 8 stycznia 2020r. w godzinach od 9.00 do 14.00. Zgłoszenie uznaje się za złożone w terminie, jeżeli zostało ono dostarczone przed jego upływem do Komisji Wyborczej.

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z Art. 30 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. w uczelni publicznej ta sama osoba może być członkiem Senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.

 

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. n. med. Jolanta Zalejska Fiolka, prof. SUM

[Przesłano przez: Robert Kubina]