ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 2/2020 UKW

Komunikat Nr 2/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 7 stycznia 2020 r.

 

Dotyczy: składania formularzy zgłoszeniowych kandydatów do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

w związku z wątpliwościami dotyczącymi przepisu Art. 30 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. w myśl którego w uczelni publicznej ta sama osoba może być członkiem Senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje, skierowane zostało pismo do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Objęta zapytaniem wątpliwość dotyczy tego, czy osoba będąca dotychczas członkiem senatu z racji sprawowanej funkcji przez dwie następujące po sobie kadencje może kandydować oraz zostać wybraną na członka senatu na kolejne kadencje.

Wobec braku stanowiska Ministerstwa we wnioskowanej sprawie Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że  zgłoszenia kandydatów, których dotyczy pytanie będą przyjmowane w terminie określonym kalendarzem tj. do dnia 08.01.2020 r. a ostateczne rozstrzygnięcie przedmiotowej kwestii przekazane zostanie odrębnym komunikatem oraz indywidualnie bezpośrednio zainteresowanym kandydatom.

 

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. n. med. Jolanta Zalejska Fiolka, prof. SUM

[Przesłano przez: Robert Kubina]