Udostępnienie pierwszej wersji nowego modułu Pracownicy Naukowi na POL-on 2 Demo

2019-11-17 21:38:00
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

W dniu 14.11.2019 r. na środowisku POL-on 2 demo udostępniona została pierwsza wersja modułu pracownicy naukowi w nowej architekturze POL-on 2.0

Zgodnie z komunikatem opublikowanym na stronach pomocy systemowej, został rozpoczęty 2 etap procesu przeniesienia modułu do nowej aplikacji. Udostępniona testowa wersja aplikacji zawiera zmigrowane z dotychczasowego systemu: Dane pracowników, Zatrudnienie, Oświadczenia, Stopnie i tytuły.
W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, czy przeniesione dane nie zawierają nieprawidłowości i wszystkie funkcjonalności są zrozumiałe i zgodne z Państwa oczekiwaniami. Uwagi można zgłaszać poprzez opcję „zgłoś uwagę” w dotychczasowym systemie.
W dalszym kroku, jeżeli nie zostaną zdiagnozowane na środowisku demo większe nieprawidłowości w wykonanej migracji danych, dokonane zostanie udostępnienie zmigrowanych danych z zakresu Zgoda na zatrudnienie i Pensum dydaktyczne. W ramach tej operacji dane zostaną odświeżone nową wersją bazy produkcyjnej POL-on 1.
Po potwierdzeniu poprawności procesów migracyjnych na środowisku demo nastąpi wyłączenie dotychczasowego modułu pracownicy naukowi w obecnym systemie. Wszystkie dane wprowadzone do tego momentu zostaną całkowicie zmigrowane do nowej aplikacji. Wraz z uruchomieniem modułu w aplikacji POL-on 2 udostępnione zostaną nowe obszary danych wynikające z ustawy (Prowadzone zajęcia, Kompetencje, Inne osoby prowadzące zajęcia).
UWAGA: Zgodnie z harmonogramem nowa wersja importu XML zostanie udostępniona w grudniu br. W obecnej wersji demo można natomiast przetestować usługi API REST nowej aplikacji.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]