Wdrożenie zaktualizowanych modułów pracowników i studentów

2020-01-20 09:01:54
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/wersje-systemu/o/10?offset=0

Zarządzanie danymi pracowników udostępnione zostało w nowym systemie POL-on 2.0.
Stary moduł pracowników w POL-on 1 został zablokowany – w przyszłości moduł ten zostanie udostępniony w trybie do odczytu.
W zakresie modułu Pracowników udostępniono funkcjonalności:
1. wykaz nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu
2. pracownik i jego zatrudnienie
3. warunki zatrudnienia
4. rejestracja innej osoby prowadzącej zajęcia
5. oświadczenie pracownicze
6. stopnie i tytuły
7. zgodna na dodatkowe zatrudnienie
8. pensum dydaktyczne
9. prowadzone zajęcia
10. kompetencje

W Systemie POL-on 1.0 został udostępniony Wykaz studentów 2019/2020, który został dostosowany do wymogów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
W zakresie modułu Studentów udostępniono funkcjonalności:
1. wykaz studentów
2. rejestracja nowych studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2019/2020
3. rejestracja kontynuacji studiów rozpoczętych przed 1 października 2019 roku
4. rejestracja pomocy materialnej dla studentów rozpoczynających lub kontynuujących kształcenie w roku akademickim 2019/2020

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]