10 TENORÓW

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych informuje
pracowników, emerytów, rencistów SUM
oraz członków ich rodzin
o możliwości zapisów na koncert

10 TENORÓW

który odbędzie się w dniu:

06 marca 2020 r. o godzinie 19:00

w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu

 

SZCZEGÓŁY:

10 TENORÓW przynosi miłość do Polski w 2020 r.

10 utalentowanych wokalistów gwarantuje pasję i uśmiech na twarzy.
Najbardziej ekscytująca grupa wokalna 10 TENORÓW zaśpiewa dosłownie wszystko –
od najlepszych piosenek romantycznego pop’u, ballad rockowych po utwory ludowe aż do arii operowej.

 

REPERTUAR

Część I Muzyka z filmu VABANK, FOREVER AND EVER z repertuaru DEMISA ROUSSOSA, CANTO DELLA TERRA z repertuaru ANDREA BOCELLEGO, LA SPAGNOLA NON TI SCORDAR DI ME Duet „Artystki, artystki, artystki z variétés” z operetki KSIĘŻNICZKA CZARDASZA, Ludowa pieśń ukraińska AKSAMITKI Aria DI QUELLA PIRA z opery TRUBADUR MARECHIARE, La donna é mobile z opery RIGOLETTO CANT’T HELP FALLING IN LOVE z repertuaru ELVISA PRESLEYA, LA DANZA (TARANTELLA) Toast z opery TRAVIATA.

Część II Deszczowa piosenka, BELLE z musicalu DZWONNIK Z NOTRE DAME, LA BAMBA, IL MONDO z repertuaru IL VOLO, MARINA z repertuaru GIPSY KINGS, MISERERE LOVE ME TONIGHT z repertuaru TOMA JONESA, ALWAYS LOOK ON THE BRIGHT SIDE OF LIVE z filmu ŻYWOT BRIANA, HUCUŁKA KSENIA, ZACZNIJ OD BACHA, POTPOURRI Con Te Partirò / Libertà, WE ARE THE CHAMPIONS

 

Zapisy przyjmowane będą
od 05 do 07 lutego 2020 r.
przez Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych
osobiście – w pokoju 212,
telefonicznie pod numerem: (32) 208 35 24
lub mailowo

Pełen koszt 1 biletu wynosić będzie 100,00 zł,
przy czym wysokość dofinansowania
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SUM w Katowicach dla pracownika, emeryta, rencisty oraz członka rodziny stanowi poniższa tabela:

 

Dochód na jedną osobę
w rodzinie
10 TENORÓW
Wpłata własna Wpłata za
członka rodziny
Wpłata własna
+
za członka rodziny
do 2 000,00 zł 30,00 zł 60,00 zł 90,00 zł
2 000,01 zł – 3 500,00 zł 35,00 zł 70,00 zł 105,00 zł
3 500,01 zł – 5 000,00 zł 40,00 zł 80,00 zł 120,00 zł
powyżej 5 000,01 zł 50,00 zł 90,00 zł 140,00 zł

 

 

Ważne informacje dotyczące zapisów:

  1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w terminie wskazanym w ogłoszeniu, w godzinach 7:30 – 15:30.
  2. Przez jedno zgłoszenie rozumie się jedną osobę + ew. członek rodziny uprawniony do korzystania z dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pozostający z pracownikiem, emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym (tj. współmałżonek, dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej dzieci współmałżonków).
  3. Zgłaszać można się osobiście lub przez osobę trzecią z zastrzeżeniem, iż jednorazowo można dokonać 1 zgłoszenia. W celu dokonania kolejnego zgłoszenia należy ponownie ustawić się w kolejce lub nawiązać połączenie telefoniczne.

 

Wpłaty będą przyjmowane od 10 do 12 lutego 2020 r.,
jednak przed dokonaniem wpłaty konieczny jest kontakt z Działem ds. Pracowniczych i Socjalnych
w celu potwierdzenia obecności na liście uczestników.

Termin odbioru biletów zostanie podany w kolejnym ogłoszeniu.

 

[Przesłano przez: Beata Urbańczyk]