Masowe importy danych

 1. Import pracowników
  Import modułu pracowników pokrywa już prawie całość zaplanowanej funkcjonalności, która jest przewidywana w ramach tej ścieżki zasilania danymi. Ostatnio została dodana możliwość importowania nieobecności pracownika.
  Z pozostałych funkcjonalności brakuje tylko możliwości importu liczby godzin w ramach szkół doktorskich, ta funkcjonalność zostanie jednak wdrożona w późniejszym terminie równolegle z dostarczeniem modułów Szkoły Doktorskie oraz  Wykaz osób ubiegających się o stopień naukowy.
  W najbliższych dniach planowane jest wdrożenie produkcyjne importu XML pracowników, zalecane jest więc testowanie tego rozwiązania na maszynie DEMO.
 2. REST API – pracownicy
  W ramach API REST udostępniona została usługa stanowa importu pracownika: https://polon2-demo.opi.org.pl/employees-api/swagger-ui.html#/Import_Employee
  Można również wykorzystać domenowe usługi API domeny pracowników opisane pod tym adresem: https://polon2-demo.opi.org.pl/employees-api/swagger-ui.html#
  Adres powyższy udostępnia także zestaw usług propagujących wartości słownikowe wymagane do zasilania domeny pracowników (zarówno w kontekście importu jak również usług API REST).
  Ważne! W celu ułatwienia korzystania z API REST systemu POL-on 2 została napisana krótka aplikacja uwierzytelniana tokenem MCL i korzystająca z jednej z usług domeny Pracownicy.
  Plik z kodem przykładowej aplikacji jest dostępny w ramach dokumentacji pomocy dla REST API systemu POL-on 2.
  Aplikacja bazuje na domenie pracowników, jednak rozwiązania tam zastosowane można wykorzystać w ramach dowolnej domeny systemu POL-on 2.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]