POL-on – PBN – ORCID

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego każdy naukowiec powinien założyć profil w międzynarodowym systemie ORCID. Obowiązkiem autorów jest również utworzenie konta w PBN (Polskiej Bibliografii Naukowej) oraz  powiązanie ze sobą obu profili. Tylko prawidłowe powiązanie kont ORCID i PBN autorów publikacji umożliwi właściwe sprawozdawanie osiągnięć w przyszłej ewaluacji.

Jednak głównym zasobem przechowującym informacje o pracownikach naukowych, doktorantach i studentach jest rejestr osób systemu POL-on. Na nim opiera się również baza osób systemu PBN, będącego częścią POL-on.
Aby można było powiązać konto użytkownika PBN z rekordem z rejestru osób w POL-on, konieczne jest powiązanie konta PBN z osobą z POL-on. Rekomendowane jest wykonanie takiego powiązania wszystkim pracownikom naukowym i doktorantom znajdującym się w rejestrach POL-on.

Procedura jest szczegółowo opisana na stronach pomocy Biblioteki SUM https://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=664&Itemid=871&lang=pl 

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]