Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/30
 
Korekta/rejestracja liczby godzin zajęć na kierunku wygaszanym
2020-07-02 11:22:53
 
W systemie POL-on 2.0 umożliwiono przypisywanie liczby godzin zajęć pracownikom, którzy prowadzą zajęcia na kierunkach wygaszanych. Korekta/rejestracja liczby godzin zajęć na kierunku wygaszanym możliwa jest do czasu zrealizowania programu studiów.
W przypadku kierunków, dla których wskazana została data likwidacji, możliwe jest zarejestrowanie/korekta liczby godzin prowadzonych zajęć maksymalnie dla następnego roku akademickiego obejmującego dany rok kalendarzowy – jeśli zarejestrowano likwidację kierunku w 2019 r., wówczas korekta danych możliwa jest dla roku akademickiego 2019/2020.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]