Wdrożenie produkcyjne planu rzeczowo-finansowego na rok 2020

2020-07-01 05:00:31
 
W dniu 30 czerwca 2020 r. w godzinach popołudniowych został wdrożony plan rzeczowo-finansowy w produkcyjnej wersji systemu POL-on 2.0.
Sprawozdanie jest dostępne w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych, a do jego edycji potrzebna jest rola INST_FIN.
Należy korzystać z gotowego szablonu planu, który jest dostępny do pobrania po wejściu w szczegóły sprawozdania.
Schemat pracy w systemie (w zakresie pobrania szablonu, importu, zatwierdzenia, korekty planu rzeczowo-finansowego) jest analogiczny jak dla sprawozdania z wykorzystania subwencji za rok 2019
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdanie-z-wykorzystania-subwencji-sciezka-czynnosci-i-statusy/
W pomocy systemu znajduje się również instruktaż „Pobranie szablonu planu rzeczowo-finansowego” https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/pobranie-szablonu-planu-rzeczowo-finansowego/
Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on termin przekazania szablonu – 30 czerwca 2020.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]