Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10
 
1. Blokowanie rejestracji oświadczeń o reprezentowanej dyscyplinie i o zaliczeniu do liczby N po upływie 21 dni
2020-07-22 11:54:45
 
Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia ws. POL-on, w module Pracownicy została nałożona walidacja terminu wprowadzania oświadczeń:
• o reprezentowanej przez pracownika dyscyplinie,
• o zaliczeniu do liczby N
na 21 dni kalendarzowych wstecz. Oznacza to, że nie można zarejestrować w POL-onie oświadczenia po upływie 21 dni kalendarzowych od daty jego złożenia.
 
2. Testy REST API do nowego ORPPD
2020-07-21 14:59:10
 
OPI PIB zachęca do testowania REST API do ORPPD 2.0 na środowisku demo POL- on 2.0 https://polon2-demo.opi.org.pl/rppd-api/swagger-ui/index.html?configUrl=/rppd-api/v3/api-docs/swagger-config#/
Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych w wersji 2.0 będzie gromadziło prace dyplomowe, które zostały obronione na kierunkach studiów zarejestrowanych w Systemie POL-on 2.0 (tj. prace studentów, którzy rozpoczęli lub kontynuują kształcenie po 1 października 2019 roku).
REST API powinno być używane do przekazywania prac dyplomowych studentów, którzy zdali egzamin dyplomowy na kierunku zarejestrowanym w POL-on 2.0.
Prace studentów, którzy ukończyli studia na kierunkach zarejestrowanych w Systemie POL-on 1.0 powinny zostać zdeponowane za pomocą REST API w wersji 1.0
Należy zapoznać się z dokumentacją opublikowaną w pomocy POL-on https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dokumentacja-api-rest-dla-orppd-2-0/ 
oraz zgłaszać uwagi za pomocą systemu Helpdesk https://lil-helpdesk.opi.org.pl/ 
Więcej informacji o ORPPD 2.0 ukaże się niebawem na stronach Pomocy.
 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]