Nowe Zarządzenie Nr 132/2020

Nowe Zarządzenie Nr 132/2020 z dnia 22.07.2020 r. Rektora SUM w sprawie zasad przekazywania danych  do POL-on.
Z dniem wejścia w życie nowego zarządzenia traci moc zarządzenie nr 155/2015 i jego późniejsze zmiany.
https://sum.edu.pl/uchwaly-i-zarzadzenia-sum?act=show&idp=2512

[Przesłano przez: Ewa Nowak]