Umożliwienie dołączania dodatkowego pliku przy wysyłaniu sprawozdań do ministerstwa

2020-07-24 08:40:38
 
W dniu 22 lipca 2020 r. została udostępniona możliwość dodawania więcej niż jednego pliku przy wysyłaniu sprawozdań do ministerstwa. Dotyczy to również wysyłania sprawozdań po korekcie.
Funkcjonalność ta dotyczy:
– sprawozdania z wykorzystania subwencji,
– planu rzeczowo-finansowego,
– sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego,
– sprawozdania finansowego.

Oznacza to, że oprócz pliku oświadczenia o zgodności danych ze stanem faktycznym można dołączyć dodatkowe pliki. Mogą mieć one format: doc, xlsx, pdf oraz zip.
Uwaga! Jeśli użytkownik ma do wysłania więcej niż jeden dodatkowy plik, wówczas powinien go spakować do formatu zip (plik z oświadczeniem zawsze jest wysyłany oddzielnie i nie należy go pakować do zipa).

[Przesłano przez: Ewa Nowak]