logo systemu POLON

Wdrożenie produkcyjne planu rzeczowo-finansowego na rok 2020

2020-07-01 05:00:31
 
W dniu 30 czerwca 2020 r. w godzinach popołudniowych został wdrożony plan rzeczowo-finansowy w produkcyjnej wersji systemu POL-on 2.0.
Sprawozdanie jest dostępne w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych, a do jego edycji potrzebna jest rola INST_FIN.
Należy korzystać z gotowego szablonu planu, który jest dostępny do pobrania po wejściu w szczegóły sprawozdania.
Schemat pracy w systemie (w zakresie pobrania szablonu, importu, zatwierdzenia, korekty planu rzeczowo-finansowego) jest analogiczny jak dla sprawozdania z wykorzystania subwencji za rok 2019
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdanie-z-wykorzystania-subwencji-sciezka-czynnosci-i-statusy/
W pomocy systemu znajduje się również instruktaż „Pobranie szablonu planu rzeczowo-finansowego” https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/pobranie-szablonu-planu-rzeczowo-finansowego/
Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on termin przekazania szablonu – 30 czerwca 2020.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10
 

 1.  Zmiana liczby odświeżeń modułu sprawozdawczego GUS
  2020-06-30 12:55:09
   
  Od dnia 1 lipca 2020 r. ograniczona zostaje liczba odświeżeń modułu Sprawozdawczość GUS do jednej na dobę. Aktualizacja danych będzie dokonywana w godzinach porannych.
 2. Nowe funkcjonalności w module Szkoły doktorskie
  2020-06-25 07:29:10

 
W dniu 23 czerwca 2020 r. w module Szkoły doktorskie udostępnione zostały następujące funkcjonalności:

 • wskazanie podmiotu, we współpracy z którym prowadzone jest kształcenie w ramach konkretnego programu kształcenia; aby dodać podmiot współprowadzący do programu, który już jest zarejestrowany w POL-onie, należy skorzystać z operacji „Koryguj program kształcenia”
 • rejestracja danych adresowych szkoły doktorskiej;  jest to możliwe w zakładce „Dane adresowe” po kliknięciu w przycisk „Koryguj”
   

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe wpisy w Pomocy systemu

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

 1. Korekta danych szkoły doktorskiej i programu kształcenia (24.06.2020)
 2. Sprawozdanie z wykorzystania subwencji – ścieżka czynności i statusy (26.06.2020)

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Szkolenia

https://zgloszenia.opi.org.pl/

 1.  W dniu 29 czerwca odbyło się webinarium “POL-on aktualny stan systemu. Moduł Kierunki studiów oraz liczba godzin zajęć w modułach Kierunki i Pracownicy. Moduł Raporty – procesy oparte na danych z RAD-on”.
  Materiały będą dostęne wkrótce w systemie pomocy i na kanale youtube.
 2.  W dniu 1 lipca 2020 roku o godz. 11:00 odbędzie się webinarium „PBN 2.0 – Profil Instytucji – rola Importera Publikacji – czynności w systemie”.
  Termin webinarium: 1 lipca 2020 r. godz. 11.00  (czas trwania: około 2 godziny). Szczegóły dotyczące webinarium zostały zamieszczone na stronie: https://zgloszenia.opi.org.pl/
 3. Nowy film na kanale youtube “Rodzaje usług REST API dostępnych w RAD-on” https://www.youtube.com/watch?v=kgaGsRyMyLM

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowości w wersji testowej systemu PBN (PBN Alpha)

25 cze 2020
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/aktualnosci/
 
Na środowisku testowym systemu PBN (PBN Alpha) została udostępniona nowa funkcjonalność mająca za zadanie zaprezentować wyniki migracji oraz wyjaśnić szczegóły migracji danych z systemu PBN Moduł Sprawozdawczy do nowej aplikacji PBN 2.0. Środowisko PBN Alpha pracuje na kopii bazy produkcyjnej PBN z 22.06.2020 r. Dla Importerów Publikacji reprezentujących poszczególne podmioty naukowe została opracowana funkcjonalność prezentująca informacje o wszystkich pracownikach (byłych i obecnych) tych podmiotów. Funkcjonalność ta powstała w związku z dużym zapotrzebowaniem na raporty zawierające informację o stanie pozwiązywania kont pracowników z PBN, POL-on oraz ORCID. Funkcjonalność jest częścią Profilu Instytucji.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]